0

10 minut od Chełma – Depułtycze

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Depułtycze Królewskie, wieś położona na obszarze Pagórów Chełmskich, odległa 10 km na południowy-zachód od Chełma, obok szosy wiodącej do Siennicy i Krasnegostawu. Wzmiankowana w 1508 roku jako królewszczyzna, w której miał też swój udział Mikołaj Sienicki, podkomorzy chełmski, działacz sejmowy. W tym czasie we wsi był kościół katolicki i cerkiew parafialna. W dniu 5 sierpnia 1863 roku połączone oddziały powstańcze Ćwieka, Ruckiego i Czachowskiego pod dowództwem majora Eminowicza stoczyły ciężką 6-godzinną walkę zakończoną zwycięstwem. Zginęło w niej 23 nieprzyjaciół i 11 powstańców.

O starej metryce miejscowości świadczą zabytki okresu wczesnego średniowiecza. Przy drodze wiodącej do Kasiłanu znajduje się wysoki na 2 m kurhan o średnicy podstawy 10 m. Na gruncie wsi Depułtycze Stare na kulminacji wzgórza drugi kurhan o średnicy podstawy 15 m i wysokości 2 m.

Obok wsi w obniżeniu terenu pomiędzy dwoma wzniesieniami usytuowany jest interesujący zabytek sakralnego budownictwa drewnianego.

100_2594100_2595100_2596100_2597100_2586100_2587100_2588100_2589100_2590

Kościól parafialny, dawniej cerkiew unicka, pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Obecna świątynia wzniesiona ok. roku 1774 na miejscu pierwotnej z XVII wieku fundowana przez Franciszka Olędzkiego sufragana kijowskiego. W 1876 roku zamieniona na cerkiew prawosławną, a w 1916 roku oddana katolikom. Orientowana, jednonawowa, drewniana, konstrukcji zrębowej, dwustronnie oszalowana i wzmocniona lisicami. Nawa na rzucie czworoboku zbliżonego do kwadratu, prezbiterium węższe, prostokątne, trójbocznie zamknięte, przy nim dwie zakrystie. Stropy z fasetą z gzymsem poniżej niej.
Chór muzyczny wsparty na dwu słupach, pod nim przedsionek. Łuk tęczowy odcinkowy flankowany dwoma słupami.
Elewacja frontowa z prostokątnym otworem wejściowym na osi i oknem nad nim, ujęte we wspólne obramowanie profilowane. Gzyms wieńczący profilowany.

100_2598100_2591100_2582
Okna w obramieniach ze szczycikami trójkątnymi. Dachy dwuspadowe kryte blachą. Nad nawą sygnaturka.
Wewnątrz XVIII-wieczny ołtarz późnobarokowy z obrazem Wszystkich Świętych oraz dwa ołtarze boczne nowsze z XVIII-wiecznymi obrazami.

Dzwonnica z końca XVIII wieku, drewniana konstrukcji ryglowej, oszalowana deskami na rzucie kwadratu. Część parterowa z dużym gontowym okapem, nad nim niższa kondygnacja górna z przeźroczami o ozdobnych mieczowaniach. Przykryta dachem namiotowym pobitym gontem.

 

Cmentarz kościelny ogrodzony pierwotnie płotem sztachetowym, porośnięty starodrzewiem. Całość jest, typowym niegdyś przykładem sakralnego zespołu architektury drewnianej, stanowi malowniczy akcent krajobrazowy.

Dawny dwór murowany, parterowy, pięcioosiowy z portykiem na czterech kolumnach i trójkątnym szczytem nad nim. Dach dwuspadowy kryty gontem. Wnętrze dwutraktowe z sienią przelotową na osi. Wokół dworu resztki parku krajobrazowego.

Dojazd do kościoła i dworu autobusem PKS, we wsi jest sklep spożywczy.

na podstawie:
Autor tekstu: K. Prożogo, Grafika: A. Sosnowska.
Nakład 3 tys. egz. Rok wydania 1982, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Chełmi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *