1

10 minut od Chełma – grodzisko Busieniec

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

 Grodzisko w Busieńcu, woj. lubelskie – jednowałowe, owalne w planie, usytuowane na krawędzi doliny rzecznej. Datowane na IX-X wiek.

Obiekt leży w południowej części Pagórów Chełmskich, ok. 50 — 100 m na północ od drogi Buśno — Busieniec, ok. 250 m na E od zabudowań wsi Busieniec. (…) Grodzisko ma kształt owalny z pojedynczym wałem ziemnym zamykającym obszar o średnicy 55 m. Wal (…) wysokość względem majdanu l,5-2,0m. (…) Fosa szerokości 7- 10 m otacza kręgiem majdan. (…) Na podstawie badań obejmujących wykopy sondażowe oraz odwierty należy stwierdzić, że obiekt był najpewniej grodem typu refugialnego. Świadczy o tym ubogość śladów osadniczych – nieliczny materiał ceramiczny, brak śladów stałej zabudowy, słabo uchwytna warstwa kulturowa. Obiekt charakteryzuje się wysokimi walorami obronnymi. Należy do nich dogodne położenie z punktu widzenia obronności (wśród bagien) oraz sztuczne umocnienia-zamknięta linia wału i fosa. Deniwelacje pierwotne między szczytem wału a dniem fosy sięgały 5 metrów. Należy przyjąć, iż obiekt był wzniesiony przez grupę osadniczą zamieszkującą okolice grodu, który stanowił dla niej zaplecze obronne. Brak śladów intensywnego użytkowania obiektu może świadczyć o względnie pokojowym okresie w jakim go zbudowano. (…) Materiał zabytkowy wydobyty z wykopów przedstawia się bardzo ubogo. Jest to kilka zaledwie fragmentów, przy czym fakt, iż pochodzą one z nieornamentowych części brzuśca, powoduje spore kłopoty z dokładniejszym określeniem chronologii. Jednak na podstawie faktury powierzchni, przełomu (domieszka i wypał) można określić je jako pochodzące z wcześniejszych faz wczesnego średniowiecza- w przybliżeniu IX lub X wiek.

Grodzisko opisane przez S. Skibińskiego w 1964 r. W 1979 roku J. Cichomski wykonał badania weryfikacyjno-sondażowe. Założył 3 wykopy: na wewnętrznej części wału i majdanie (nr I – 9 x 1,5 m, nr II – 8 x 1,5 m), na wale i w fosie (nr III – 9 x 1,5 m). Wykonano również 69 odwiertów na liniach N-S (1-31) i E-W (32-69). Grodzisko penetrowane powierzchniowo w 1983 roku przez S. Jastrzębskiego w ramach badań AZP obszaru 83-92.

Grodzisko jednowałowe, w planie owalne o średnicy 50 m i powierzchni majdanu 0,19 ha oraz całkowitej – 0,3 ha. Wał ma szerokość 6-10 m i zachowaną wysokość 1,5 m. W części północnej jest zniszczony. W wykopach I-III udokumentowano nasyp wału, który tworzyły warstwy piachu przemieszanego z żelazistą gliną i humusem pierwotnym. Na wewnętrznym stoku wału w wykopie I odkryto zwęglone konstrukcje drewniane w postaci kołków przeplatanych gałęziami i oblepionych gliną, interpretowanych jako pozostałość obronnego płotu-palisady lub konstrukcji zabezpieczającej przed obsunięciem nasypu. W wykopach II i III również usytuowanych na wale, ale w części wschodniej grodziska nie zarejestrowano tego typu konstrukcji. Fosa otaczająca wał od zewnątrz miała szerokość 4-5 m i głębokość około 1,3 m. Wjazd na grodzisko znajdował się prawdopodobnie od strony południowej, gdzie stwierdzono obniżenie wału i nie było przekopu fosy. Na majdanie grodziska nie odkryto warstwy kulturowej i obiektów.

 

 

źródło: Andrzej Wawryniuk-Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, www.atlasgrodzisk.pl

1 thought on “10 minut od Chełma – grodzisko Busieniec”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *