0

10 minut od Chełma – Klesztów

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Klesztów, wieś położona w gminie Żmudź, na obszarze Obniżenia Dubienki w dolinie rzeczki Skorodiówki, dopływu Udalu, odległa 20 km na południowy-wschód od Chełma, w pobliżu szosy Chełm-Hrubieszów.100_3051

W XIX wieku był tu folwark, w którym funkcjonowała gorzelnia, fabryczka sukna grubego i wiatrak. W 1827 roku wieś miała 31 domów i 198 mieszkańców. U jej zachodniego krańca wznosi się niezwykle malowniczy kościół zabytkowy, wraz z zespołem budynków towarzyszących.

100_3048100_3043100_3042100_3041100_3040

Kościół parafialny, dawna cerkiew unicka, pod wezwaniem Wniebowstąpienia NP Marii wzniesiony około 1772 roku z fundacji Węglińskich, konsekrowany w 1773 roku. W 1865 roku zamieniony na cerkiew prawosławną, paczem w 1920 roku wyświęcony na kościół rzymsko-katolicki. Restauracje przeprowadzone były w latach 1927, 1944 i 1958.
Obiekt późnobarokowy, murowany, jednonawowy. Nawa dwuprzęsłowa na rzucie prostokąta z węższym od niej, kwadratowym prezbiterium i dwoma zakrystiami oraz kwadratową kruchtą od frontu. Wewnątrz ściany nawy posiadają spiętrzone, odcinkowo zamknięte wnęki. Sklepienie nad nawą kolebkowe z lunetami, w prezbiterium i kruchcie – kolebkowo-krzyżowe. Nawę z prezbiterium łączy otwór tęczowy zamknięty pólkoliście. Chór muzyczny wsparty na arkadzie odcinkowej i dwu przyściennych filarach.
Zewnątrz elewacje posiadają belkowanie zaakcentowane półwałkiem i zwieńczone gzymsem profilowanym. Nad ścianami poprzecznymi nawy i prezbiterium szczyty ze spływami ujęte po bokach filarami zakończonymi sterczynami. Ponad spływami trójkątne, ogzymsowione przyczółki. Dachy strome dwuspadowe kryte czerwoną dachówką.

100_3049100_3046100_3045100_3044100_3039100_3038

Wnętrze kościoła zdobi bogata polichromia z 1772 roku wykonana przez Gabriela Sławińskiego, późnobarokowa o tematyce biblijnej. Sceny figuralne ujęte w bogate ramy iluzjonistycznej architektury. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne również malowane iluzjonistycznie, z kolumnami, wazonami, kartuszami i spływami. Na wyposażeniu kościoła kilka obrazów XVII-wiecznych.

Cmentarz przykościelny obwiedziony starym murem ze szkarpami zewnętrznymi. Jego ciąg od frontu przerwany bramą na osi i dwoma budynkami mieszkalnymi w narożach.

Dzwonnica-brama współczesna kościołowi, także późnobarokowa, murowana, dwukondygnacyjna, na rzucie prostokąta. W przyziemiu brama sklepiona kolebką z lunetami, obecnie zamurowana i zamieniona na składzik. Piętro posiada półkoliste przeźrocza. Narożniki bramy opilastrowane. Gzyms wieńczący i międzykondygnacyjny profilowane. Dach stromy kryty dachówką z trójkątnymi szczytami.

Budynki mieszkalne (dwa) usytuowane w narożach frontowych cmentarza przykościelnego analogicznie (dom kościelnego i przytułek) z 1772 roku, murowane, ze szkarpami narożnymi, prostokątne, parterowe, jednokondygnacyjne. Gzymsy wieńczące profilowane. Dacyh dwuspadowe kryte blachą.

Plebania z przełomu XVIII/XIX wieku oddalona nieco od kościoła, murowana, parterowa, dwutraktowa. Dach dwuspadowy kryty blachą.

Zespół kościelny stanowi niezwykle interesujący układ brył, z oryginalnymi stromymi dachami zbliżonymi do gotyckich. Malowniczość obiektu, a tym samym walory krajobrazowe, podnosi wysoka zieleń stanowiąca otoczenie kościoła.

We wsi jest sklep spożywczy. Przystanek PKS.

na podstawie:
Autor tekstu: K. Prożogo, Grafika: A. Sosnowska.
Nakład 3 tys. egz. Rok wydania 1982, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Chełmie

100_3061100_3060100_3059100_3058100_3057100_3056100_3055

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *