0

10 minut od Chełma – Zarzecze

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Tajemniczy słup

Dokładnie na granicy dwóch wsi – Zarzecza i Wólki Czułczyckiej (pow. Chełm) – znajduje się zagadkowy i mało znany zabytek w kształcie cylindrycznego słupa. Słup ten zbudowany jest z miejscowego kamienia polnego. Jego średnica wynosi ok. 1 m, a wysokość 2,5 m. Kopułkowaty szczyt wieńczył do niedawna kuty krzyż żelazny, który na skutek zawietrzenia wierzchołka wypadł. Ze starej cegły wymurowany był
jedynie gzyms, który stanowi podstawę kopułki słupa. W wyrwie bocznej obeliska wśród gruzu wapiennego, wypełniającego jego wnętrze, widoczne są również ułamki cegieł czerwonych. Cała budowla wiązana jest zaprawą wapienną.

Pochodzenie tego zabytku nie jest znane. Opowieści ludowe odnoszą jego
powstanie do czasów wojen szwedzkich. Przed ostatnia wojna podobno wykopano w pobliżu tego słupa naczynie gliniane z prochami ludzkimi, a także kości „wielkoluda”. Powierzchowna obserwacja przylegającego do boiska szkolnego ogrodu (słup stoi na skraju boiska w Zarzeczu) pozwoliła stwierdzić występowanie ułamków ceramiki starożytnej. Oczywiście budowla ta nie ma żadnego związku ze śladami starożytnego cmentarzyska lub osadnictwa.
Na podstawie analizy topografii i źródeł pisanych można pokusić się o wysunięcie przypuszczenia odnośnie pochodzenia „słupa”. Stoi on na zacierającym się już pagórku i dokładnie na granicy dwóch wsi – od północy wchodzącej w składskładkrólewszczyzny królewszczyzny czułczyckiej wsi Zarzecze, a od południa osadzonej w połowie XVI
wieku na prawie „wolnym” dawnej Woli (która na 20 lat zwolniona była od świadczeń i podatków), obecnej Wólki Czułczyckiej. Stąd można by przypuścić, iż zabytek ten jest słupem granicznym tych wsi, dawniej tak bardziej różniących się ustrojami. Rzecz ta wymaga jeszcze dokładniejszych badań, ale już natychmiast należałoby ten interesujący okaz budownictwa poddać konserwacji, gdyż na skutek zaciekania
wapienna zaprawa lasuje się, a we wschodniej ścianie powstała duża wyrwa.

zobacz na mapie

 

Źródło: Andrzej Wawryniuk -Leksykon miejscowosci powiatu chełmskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *