0

10 minut od Chełma – kajakiem

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Szlaki kajakowe

Bug jest jedyną tak dużą i jeszcze nieuregulowaną przez człowieka rzeką w Europie. W granicach naszego kraju jej długość wynosi aż 587 kilometrów. Jest rzeką o dość wartkim nurcie. Płynie krętą doliną o miejscami wąskim dnie i wysokich zboczach z licznymi tarasami zalewowymi. Jej szerokość wynosi od 1,5 do 5 km.
Bug doskonale nadaje się do organizacji spływów kajakowych. Baza spływów organizowanych w dolinie środkowego Bugu, na pograniczu Polesia Lubelskiego i południowego Podlasia znajduje się w miejscowości Sławatycze. Tutaj najczęściej zaczynają się spływy po najciekawszym odcinku rzeki – ze Sławatycz do Kodnia. Na trasie obejrzeć można m.in. cerkiew prawosławną w Sławatyczach,  Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu i prawosławny klasztor w Jabłecznej.
Ciekawe trasy znajdują się również w okolicy Włodawy (od Orchówka do Różanki), Woli Uhruskiej  oraz na północ od Terespola – zaczynając od miejscowości Neple, gdzie Bug łączy się z Krzną. Płynąc po Bugu można spotkać bobry, czaple, bociany oraz wiele innych gatunków ptactwa. Smaczku wyprawom dodaje także fakt podróżowania po granicy Unii Europejskiej.
Wiecej:
Wieprz jest prawostronnym dopływem Wisły i trzecią co do wielkości rzeką województwa lubelskiego, długości 303 km. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 10,4 tyś. km². Źródła Wieprza znajdują się w okolicach Wieprzowego Jeziora w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego. Wieprz przecina kilka krain geograficznych m.in. Roztocze Środkowe, Działy Grabowieckie, Obniżenie Dorohuckie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę Lubartowską i Pradolinę Wieprza. Rzeka uchodzi do Wisły w okolicach Dęblina. Charakterystycznym elementem w krajobrazie doliny rzeki Wieprz są liczne starorzecza, zakola i meandry, które komponując się wraz z nadbrzeżnymi zespołami roślinnymi nadają jej mozaikowy i wyjątkowo malowniczy charakter. W niektórych miejscach szerokość doliny osiąga nawet 5 km, tworząc wczesną wiosną obszerne rozlewiska.
O atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej doliny rzeki Wieprz decydują zespoły leśne, rozległe wilgotne łąki, zbiorowiska zaroślowe i murawy kserotermiczne. We wszystkich tych zespołach można odnaleźć szereg roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Malownicze starorzecza doliny Wieprza są przyjazne dla żółwia błotnego. Nad rzeką zadomowiły się bobry oraz wydry. Nieodzownym elementem doliny są ptaki. Spotkamy tu zimorodka, gniazdującego w norach urwistych brzegów. Wiosną z południa Europy wraca remiz, który zawiesza gniazda nisko nad wodą. Swoje stanowiska lęgowe ma tu również brodziec piskliwy, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, a także występujące w lasach zięba, puszczyk, wilga, sikory.
Więcej:

Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce, wyznaczającą zachodnią granicę województwa lubelskiego. Jej długość wynosi 1047 km. Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce na wysokości 1107 m n.p.m. (Czarna Wisełka) i 1080 m n.pm. (Biała Wisełka) w Beskidzie Śląskim. Krajobraz znacznej części doliny Wisły jest naturalny. Efektem tego jest bogactwo ptactwa, które w dolinie Wisły ma miejsca lęgowe i żerowe. Płynąc Małopolskim Przełomem Wisły od Annopola, Kazimierza Dolnego do Puław i Dęblina podziwiać można przepiękne krajobrazy oraz stada dzikiego ptactwa. Jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Polsce zobaczymy w okolicach Kazimierza Dolnego.

Więcej:
www.dwazywioly.pl

Bystrzyca to lewy dopływ Wieprza długości 70,3 km. Powierzchnia dorzecza wynosi ok. 1315 km². Swój początek bierze ze źródeł w Sulowie, uchodzi do Wieprza koło Spiczyna. Początkowo płynie w kierunku północnym, koło Lublina ku północnemu wschodowi. Dopływami Bystrzycy są: Kosarzewka i Krężniczanka. Na rzece tej znajduje się zbiornik retencyjny w południowej części Lublina (Zemborzyce Kościelne).
Osłonięta drzewami Bystrzyca, wije się wśród pól i łąk pozwalając na podziwianie dzikiej przyrody. Wody obfitują w wiele rzadkich gatunków ryb takich jak: pstrągi, lipienie i szczupaki, a wprawny obserwator może tu spotkać raka lub żółwia błotnego. Dodatkową atrakcją są drewniane młyny oraz zespoły pałacowo-parkowe, które zobaczymy m.in. w Osmolicach i Pszczelej Woli.
Więcej:
Tyśmienica jest prawostronnym dopływem Wieprza, długości 76 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 2688,6 km². Swój początek bierze w Jeziorze Rogóźno, położonym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, wpływa zaś do Wieprza pod Kockiem. Tyśmienica przepływa przez  Równinę Parczewską, Równinę Łęczyńsko-Włodawską, a także przez Stawy Siemieńskie. Płynie stosunkowo płaską, poleską równiną na północ. Po ominięciu wsi o nazwie Tyśmienica, rzeka delikatnie skręca na północny zachód, by w okolicach wioski Niewęgłosz nagłym skrętem na południowy zachód wziąć w objęcia gminę Czemierniki i dalej – już ustalonym kierunkiem – płynąć do Wieprza.
Dolina Tyśmienicy to cenna w skali Europy ptasia ostoja. Podmokłe łąki, wierzbowe zarośla i olszyny dają schronienie niezwykle licznym populacjom ptaków siewkowych: kulików, rycyków, bekasów, kaczek, rybitw i chruścieli
Chodelka jest prawostronnym dopływem Wisły, o długości 49,3 km. Swoje źródła ma we wsi Ryczywół. Płynie przez Kotlinę Chodelską i wpływa do Wisły na wysokości Krowiej Wyspy, kilometr za Podgórzem.
Do Chodla dolina rzeki ma szczególny charakter – odznacza się wyjątkowo licznymi wypływami wód powierzchniowych, źródłami i liniami źródeł. Zbocza są dość strome, wyraźne, a dno wąskie. Ponieważ Chodelka przepływa przez kompleks stawów hodowlanych w Pustelni, poniżej stawów jest dobrze zarybiona linami, karpiami i wszelkimi innymi rybami.
Bukowa jest lewobrzeżnym dopływem Bugu. Swoje źródła ma na południe od wsi Wereszyn. Długość rzeki wynosi ok. 50-60 kilometrów. Dorzecze Bukowej obejmuje 198,4 km. Jej odpływ nie jest kontrolowany. Bukowa płynie przez Równinę Biłgorajską, wzdłuż południowego skraju Lasów Janowskich. Płynie przez niezamieszkałe tereny, w większości przez las z dala od wiosek i dróg, na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego.
Brzegi i dno rzeki są piaszczyste, woda czysta, w nurcie znaleźć można sporo drzew. Szczególnie polecana ceniącym ciszę i spokój, latem dodatkowo daje wytchnienie od upału. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Spotkać tu można chronione gatunki ryb, m.in. piekielnice, ślizy, kozy i minogi strumieniowe. A także bobry, wydry, zaskrońce oraz żmije.

Huczwa jest rzeką o długości 74,6 km, drugim co do wielkości lewobrzeżnym dopływem Bugu. Płynie na obszarze Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Od Tyszowiec prowadzi szlak kajakowy oznakowany tablicami.

Uherka to rzeka o długości 44,9 km, płynie przez obszar torfowisk, pomiędzy pasmami wzniesień kredowych. Szlak kajakowy biegnie od Czułczyc aż do Bugu. Kończy się na wysokości wsi Siedliszcze. Miejscami, szczególnie na początku trasy, rzeka jest dość wąska.

Włodawka to rzeka o długości 52,8 km, lewy dopływ Bugu. Wiosną wody Włodawki szeroko rozlewają się tworząc piekne rozlewiska. Na spływ polecany jest odcinek z Kołacz do Włodawy.

źródło: www.lrot.pl

 

zaufany organizator imprez kajakowych : Józef Tworek, 600435667

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *