0

prawa konsumenta

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Do ich kompetencji należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania skorzystaj z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Wybierając zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto zamieszkania, uzyskasz adres do Rzecznika oraz innych instytucji świadczących pomoc konsumencką w Twoim regionie.

 

Rzecznik Konsumentów dla m. Chełm oraz Powiatu Chełmskiego
Krzysztof Nadolski
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 21 (parter)
tel. 82 562-75-05
Jak załatwić sprawę

godziny pracy biura:

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
7.30 – 12.00
9.00 – 17.00
7.30 – 12.00
9.00 – 17.00
7.30 – 15.30

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

W znakowaniu spraw Powiatowy Rzecznik Konsumentów używa symbolu „PRK”.

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną  pocztą elektroniczną (e-mailem) która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: „Podanie powinno  zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie  oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej do Powiatowego Rzecznika Konsumentów korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
– osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
– adresu (ulicy, nr domu, miejscowości i kodu pocztowego ) tej osoby;
– opisu sprawy i zapytania.

Przydatne linki:
Rzecznik Ubezpieczonych
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Federacja Konsumentów
Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
Europejskie Centrum Konsumenckie

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *