0

uszkodzone auto

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   Yum
 •   
 •   
 •  
 •  

Uszkodziłeś auto w dziurze na drodze? Walcz o pieniądze!

Silne mrozy, potem lekka odwilż, ponowny spadek temperatury oraz intensywne opady śniegu – to wszystko wystarczyło, żeby nasze drogi zmieniły się w prawdziwy tor przeszkód. Nieremontowane i demolowane przez ciężarówki już przed nastaniem zimy przypominały szwajcarski ser. Teraz jest jednak jeszcze gorzej, a w śniegu nie zawsze można dostrzec dziury, w które wpadają nasze samochody. Jeśli nie chcemy płacić za zniszczenia z własnej kieszeni – nie odjeżdżajmy z miejsca zdarzenia. Możemy się bowiem postarać o odszkodowanie za naprawę. Mamy prawo zażądać go od zarządcy danej ulicy czy trasy. Oto jak to zrobić.

Krok pierwszy

Przygotuj dokumentację

Właśnie wjechałeś w tę nieszczęsną dziurę i twój wóz jest uszkodzony. Od razu wezwij policję lub straż miejską. Choć na ich przyjazd trzeba będzie poczekać – opłaci się, bo sporządzony przez funkcjonariuszy protokół uwiarygodni twoją wersję zdarzenia. Ten dokument przyda się podczas:

* dochodzenia roszczeń wobec zarządcy drogi,

* starania się o wypłatę odszkodowania z polisy autocasco.

Pamiętaj!

Jeśli masz możliwość, zrób zdjęcia, na których będą widoczne uszkodzenia oraz ich przyczyny. Wystarczy parę fotek z telefonu komórkowego.

Uwaga!

Dobrze jest zrobić takie zdjęcia:

– zbliżenie samej dziury, w którą wpadłeś,

– szerszy plan całej ulicy, aby bez trudu udowodnić, jaka to droga,

– powstałe na skutek dziur w drodze uszkodzenia samochodu.

Ważne!

Pamiętaj o świadkach zdarzenia; ich zeznania również mogą się przydać. Świadkiem nie musi być postronny obserwator; w tej roli mogą wystąpić pasażerowie kierowanego przez ciebie samochodu. Przede wszystkim jednak sam dobrze obejrzyj miejsce zdarzenia. Najlepiej zapisz wszystkie szczegóły i okoliczności zajścia, bo pamięć bywa zawodna.

Nie czekaj zbyt długo ze zgłoszeniem szkody! Nie ryzykuj, że coś zapomnisz! We wniosku o odszkodowanie trzeba będzie m.in. dokładnie wskazać miejsce, czas i przyczynę zdarzenia, podać prędkość, z jaką jechałeś, panującą wówczas pogodę i widoczność, przedstawić sytuacyjny szkic miejsca zdarzenia oraz rozmiar zaistniałych szkód, a także wskazać, kiedy i gdzie zgłosiłeś sprawę policji.

Krok drugi

Ustal, czyja to droga

Jeśli masz już w ręku pomocną dokumentację, musisz teraz ustalić, kto jest właścicielem feralnej drogi.

W naszym regionie podział dróg jest następujący.

1. Za drogi krajowe – odpowiada

* lubelski oddział

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W LUBLINIE

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax 81 743 71 68

Godziny pracy Urzędu:
Pon.-Pt: 730 – 1615

NIP 712-24-27-134

2. Drogi wojewódzkie – podlegają

*Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Lwowska 24, 22-100 Chełm
Telefon:(82) 560-31-23
Fax:(82) 560-31-23
Email: rdw.chelm@zdw.lublin.pl

Kategorię drogi można rozpoznać po znajdującym się na poboczu oznakowaniu:

– drogi wojewódzkie oznakowane są liczbami 3- cyfrowymi na żółtym tle,

– krajówki” natomiast jedno- lub dwucyfrowymi liczbami na tle czerwonym.

3. Za lokalne ulice najczęściej odpowiadają gminy, a zatem poniesioną na nich szkodę należy zgłosić:

– bezpośrednio we właściwym wydziale urzędu gminy,

– w podległej jej jednostce (np. zarządzie dróg i mostów).

Uwaga!

Pod opieką miast na prawach powiatu pozostają też przebiegające przez ich teren drogi krajowe i wojewódzkie.

Bywa natomiast, że niektóre lokalne ulice (najczęściej małe drogi osiedlowe) mają status zakładowych, bądź spółdzielczych

– wówczas pisemne roszczenia należy kierować pod adresem tych podmiotów (czyli np. do spółdzielni mieszkaniowej)

Ważne!

Czasami zdarza się jednak, że to nie właściciel odpowiada za szkodę powstałą na jego drodze. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku robót drogowych prowadzonych bez wyłączenia ruchu drogowego. W razie uszkodzenia samochodu na takim odcinku, odpowiedzialność za szkodę ponosi wykonawca robót.

Krok trzeci

Wypełnij wniosek

Niektórzy zarządcy dróg dysponują gotowymi wnioskami zgłoszenia szkody, które kierowcy mają już tylko wypełnić.

Warto mu się przyjrzeć i dokładnie przeczytać, co musimy wpisać i jakie warunki trzeba spełnić, aby nasze starania o odszkodowanie zakończyły się wypłatą pieniędzy.

Dalsze postępowanie i starania zależą od tego, czy właściciel drogi, a zarazem adresat naszej skargi, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami. Jeśli tak jest, jego rola sprowadza się do oficjalnego potwierdzenia nam faktu, że dana droga faktycznie pozostaje w jego zasobie, a uszkodzenia są w miejscu, w którym doszło do zdarzenia.

Krok czwarty

Szacunek strat

Uzupełniony o te informacje komplet dokumentów kierowca powinien następnie dostarczyć do firmy ubezpieczającej w zakresie OC zarządcę feralnej drogi (jaka to firma – to oczywiście wskazuje nam jej zarządca) – a ta z kolei wysyła rzeczoznawcę, który określi rozmiar szkody.

Podstawą do uzyskania odszkodowania mogą być również faktury za naprawę.

Ważne!

W sytuacji gdy zarządca drogi nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, do niego należy rozpatrzenie skargi i to on – z własnych środków – powinien wypłacić nam odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Procedura dochodzenia świadczenia wygląda podobnie jak w pierwszym przypadku – kierowca powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem i dokumentacją zdarzenia do zarządcy. Ten organizuje wizję lokalną i analizuje przedstawione mu dokumenty.

źrodło: Kurier Lubelski, Michał Wroński, Aleksandra Dunajska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *